Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Služby

Informačné služby ZKR

Služba Trial

Po prihlásení na stránku Vám ponúkame na dva týždne bezplatne trial verziu prístupu služby "Profesionál" so sledovaním 20 subjektov. Je to možnosť vyskúšať si prácu s nástrojmi ZKR, dostávať pravidelné výstupy a nastaviť si svojho asistenta pre hromadné sledovanie subjektov.

Cena: 0,- €

Službu Vám aktivujeme na základe e-mailovej, prípadne telefonickej požiadavky na zákaznícke centrum.

Požiadavka


Služba Štandard

Je určená pre jednotlivcov, ktorí potrebujú mať prehľad o nových zápisoch v Obchodnom vestníku, sledujú najviac 10 subjektov, zaujímajú ich len niektoré procesy (napríklad Predaj majetku a pod.), preverujú si svojich klientov, prípadne sú účastníkmi nejakého konania a potrebujú vedieť termín prihlasovania pohľadávok, alebo kedy sa konajú schôdze veriteľov.
Detailný prehľad sa nachádza v tabuľke nižšie v texte.

Cena: 10,- € / mesačne

Službu si aktivujete po prihlásení na stránku objednaním.

Objednať


Služba Profesionál

Je kompletným nástrojom pre pracovníkov, ktorí spracovávajú denne údaje z Obchodného vestníka, sledujú väčšie množstvo subjektov (prednastavené na 100 subjektov, ale je možné navýšiť podľa požiadaviek), potrebujú denný výstup z Obchodného vestníka, informácie o správcoch konkurznej podstaty a v neposlednom rade presné a konkrétne údaje s rýchlym vyhľadávaním.
Detailný prehľad sa nachádza v tabuľke nižšie v texte.

Cena: 20,- € / mesačne

Službu si aktivujete po prihlásení na stránku objednaním.

Objednať


Služba Informačný systém

Umožňuje sledovanie veľkého množstva subjektov aj priamo z informačných systémov. Pri implementácii nástrojov informačného systému je služba nastavená v zmysle zmluvy. Počet sledovaných subjektov nie je obmedzený. V takomto prípade poskytujeme samostatný softvér na praktické vyhodnocovanie spárovaných subjektov,

Súčasťou služby je poskytnutie:
- systému automatickej aktualizácie spracovávaných informácií (Softvér)
- služby Profesionál na stránke www.zkr.sk
- informačnej a technickej podpory pri prevádzkovaní systému automatickej aktualizácie

Cena: 50,- € / mesačne
Jednorazový poplatok za nastavenie systému: 100,-€

Službu a detailné informácie poskytujeme po kontaktovaní obchodného oddelenia.

Požiadavka


Internetové aplikácie

- Napojenie Vašich internetových stránok na www.ZKR.sk   (Zobrazovanie požadovaných informácií z www.ZKR.sk na webových stránkach partnera) - On Line
- Napojenie Vašich interných aplikácií na www.ZKR.sk  (Interface na požadované informácie z www.ZKR.sk) - Off Line
- Vytvorenie špeciálnych webových rozhraní poskytujúcich informácie z www.ZKR.sk

PožiadavkaZákladné informačné služby

Služba anonym prihlásený štandard profesional
Informácie
Obchodný vestník HTML
Obchodný vestník PDF
Dátumový filter - 7 dní fix - 7 dní fix
Termínový filter + 7 dní fix + 7 dní fix
Filter procesu
Filter subjektu
Filter správcu
Filter konania
Filter asistent 10 sub. 100 sub.*
Výstup z OV - manažér 8 procesov 48 procesov
Mail - manažér týždenne deň / týždeň
Výstup z OV - asistent
Mail - asistent denne denne
Pracovné výstupy z OV
Mail - pracovný výstup
Cena 0,- € 0,- € 10,- €/mes. 20,- €/mes.
Objednať Objednať

* - počet sledovaných subjektov je možné individuálne doobjednať

Ceny sú uvedené bez DPH

Platby za služby realizujeme formou predplatného na požadované obdobie – spravidla 6 alebo 12 mesiacov. Zmluvné predplatné je bežne 12 mesiacov.